Говорна терапия

 

Център за социална рехабилитация и интеграция "Афазия" е първата по рода си в страната социална услуга, разработена от Сдружение „Младежки алианс-Варна” с подкрепата на Община Варна. Той предлага възстановителни индивидуални и групови терапии, предназначени да подобрят състоянието на хората с афазия.

             

Лишеният от възможността да комуникира адекватно човек на практика е социално изолиран. Тази изолация често води до последващи нарушения в психо-физиологичния статус на клиента, а може да бъде повлияна, чрез адекватна професионална намеса в ранен етап на говорно-езиковото нарушение - два месеца след мозъчната травма.

 

Екипът на центъра провежда терапия по собствени разработени програми, като работи индивидуално и със семействата и обгрижващите пациента, за да подпомогне и облекчи грижите им за техните близки.              

 

Рехабилитационните програми на ЦСРИ "Афазия" се реализират от невролог, логопед, психолог, юрист, социален работник и говорно-езикови асистенти. Програмата е съставена на база дългогодишния опит на специалисти към Университетска болница „Св.Марина” – Варна.   

     

Възстановителните програми включват:

  • говорни сесии с логопед и говорни асистенти;

  • психотерапия;

  • арт терапия;

  • трудотерапия;

  • ролеви игри;

  • участие в социални и културни дейности и др.

 

Всеки потребител на услуги в Центъра преминава през специализирано невропсихологично изследване в началото и в края на програмата с цел да се състави индивидуалният му план за рехабилитация и да се проследи развитието в състоянието му.

Потребителите с постигнати добри резултати не прекъсват посещенията си в Центъра. Екипът им предоставя възможност да участват като доброволци - гости на час в рехабилитационните сесии, споделяйки с новите участници личния си опит.

 

Поради големият интерес към услугата, капацитетът на центъра беше увеличен на 40 потребители, за които включването в програмата е напълно безплатно.

               

 
Моторна афазия

(афазия на Брока)

 

Тя е най-често срещана. Увреждането е във фронталния дял на мозъка. Обикновено речта се характеризира с къси, но смислени фрази, които обаче се продуцират с голямо усилие. Наблюдава се и нарушена плавност на речта. Хората с такова увреждане често пропускат предлози, съюзи, глаголи, окончания за лице и число. Най-често разбират добре чужда реч. Осъзнават езиковото си нарушение и това им причинява сериозна емоционална потиснатост.

Характерно за тях е и наличието на хемиплегия или парализа на десни крайници, поради това, че лявото мозъчно полукълбо контролира дясната половина на тялото.

Сензорна афазия

(афазия на Вернике)

 

Поражението е в темпоралния (слепоочния) дял на лявото мозъчно полукълбо. При страдащите от тази афазия е характерна речева продукция, характеризираща се с дълги, но безсмислени фрази (речева салата), изобилие от излишни думи и дори продуциране на нови "думи". Индивидите с афазия на Вернике срещат сериозни трудности в разбирането на речта и поради това често не осъзнават и собствените си грешки.

При тях обикновено не се наблюдават нарушения в движенията на тялото, понеже локализацията на увредата не е в близост до дяловете, контролиращи телесните движения.

Глобална афазия
 

 

Получава се при сериозни и големи поражения на езиковите области на мозъка. Пациентите губят почти всички езикови функции като разбиране и изразяване. Те не могат да говорят или не разбират речта, нито могат да четат или пишат.

В такива случаи близките често прибягват да средства за алтернативна комуникация.

 

Разгледайте помагалото, разработено от ЦСРИ за алтернативна комуникация по-долу.

 
"Моят Комуникационен албум"

Вероятно всеки от Вас се е сблъсквал с огромни трудности в опитите си да възстанови прекъснатата комуникационна връзка на пациент с тежък говорен дефицит и обкръжаващата го среда.

Когато средствата на вербалната комуникация са ограничени или липсват, те често биват заменени от невербални, като мимики и жестове, но потъвайки в удобството на тяхното използване, пациентите и близките им често занемаряват опитите за възстановяване на първите.

 

Комуникационният албум, който Ви представяме обединява възможностите на вербалната и невербалната комуникация и стимулира тяхното взаимно подпомагане и надграждане. Това е специално разработена система от изображения на най-важните ежедневни дейности и предмети, подкрепени с техните писмени названия.